Contact Us

FILM EUROPE MEDIA COMPANY

FILM EUROPE Media Company

FILM EUROPE, s.r.o.
IČ: 289 22 921
V Jámě 699/1
110 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 222 521 257

FILM EUROPE s.r.o.
IČ: 359 34 271
Matúškova 10
83101 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 54650824

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.filmeurope.eu
www.filmeuropechannel.eu

Tomáš Žondra, Sales Director
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 606 761 587
+421 911 712 411

FILM EUROPE, s.r.o.,  IČ: 289 22 921, V Jámě 699/1, 110 00 Praha je držitelem licenceFilm Europe Channel vydané RRTV.
Dle. Zákona č.231/2001 Sb., §32, ods.7, písmene c) tímto divákům sdělujeme, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - RRTV.