POLIB MĚ JEŠTĚ | 5.5 | 19:35
ZIMNÍ SPÁNEK | 5.5 | 22:00
RENOIR | 12.5 |18:20
ZA KOPCAMI | 19.5 | 19:30
HABEMUS PAPAM | 26.5 | 20:15
KABOOM | 26.5 | 22:00